Nowy e-Wniosek

Wniosek o utworzenie konta eBOK
Formularz wniosku o utworzenie konta eBOK
Wniosek o zapewnienie dostaw wody
Formularz wniosku o zapewnienie dostaw wody
Wniosek o wydanie warunków technicznych dla firm
Formularz wniosku o wydanie warunków technicznych dla firm
Wniosek o wydanie warunków technicznych dla osób prywatnych
Formularz wniosku o wydanie warunków technicznych dla osób prywatnych
Wniosek o uzgodnienie projektu
Formularz wniosku o uzgodnienie projektu
Wniosek o aktualizację mapy
Formularz wniosku o aktualizację mapy
Reklamacja jakości wody
Formularz wniosku reklamacyjnego jakości wody
Wniosek o dostęp do materiałów archiwalnych
Formularz wniosku o dostęp do materiałów archiwalnych
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji
Formularz wniosku o uzgodnienie lokalizacji
Reklamacja wysokości rachunków
Formularz wniosku reklamacyjnego wysokości rachunków
Reklamacja stanów urządzeń pomiarowych
Formularz wniosku reklamacyjnego stanów urządzeń pomiarowych
Podaj stan wodomierza ogrodowego
Podaj stan licznika ogrodowego. UWAGA! Formularz nie jest przeznaczony do podawania stanu licznika głównego.