Sprawy załatwiane w eBOK Sprawy załatwiane w eBOK

 

Dla wszystkich (nie jest wymagane posiadanie konta i logowanie):
 

1. Składanie wniosków o :

• zapewnienie dostaw wody,

• wydanie warunków technicznych,

• uzgodnienie projektu,

• aktualizację mapy,

• dostęp do materiałów archiwalnych,

• uzgodnienie lokalizacji,

• utworzenie konta eBOK.
 

2. Składanie reklamacji :

• jakości wody,

• wysokości rachunków,

• stanów urządzeń pomiarowych.

 

Zalogowanie przy pomocy sygnatury sprawy umożliwia sprawdzenie stanu załatwiania złożonego wniosku lub reklamacji.

Zalogowanie przy pomocy adresu e-mail i hasła udostępnia umowy, faktury, salda i odczyty wodomierzy. Prezentowane są faktury i odczyty od dnia założenia konta.